Yazım Kuralları

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen her çalışmanın tüm sorumluluğu, ilgili çalışmanın yazar(lar)ına aittir. Eğer makaleyi ilk kez dergiye gönderecekseniz kör hakemlik uygulanacağı için yazar ve kurum bilgileri kısmını boş bırakılmalıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Hangi dilde yazılmış olursa olsun tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce öz yazmak zorunludur. Türkçe makalelerde yalın ve edilgen cümleler kullanılmalıdır. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15’tir. Benzerlik raporu iThenticate veya Turnitin ile alınmalıdır. Bu oranın üzerinde olan çalışmalar için düzeltme isteme ya da reddetme yetkisi vardır. Makalenizi dergi şablonuna uygun bir biçimde düzenleyiniz. Şablona buradan ulaşabilirsiniz.

Şablonu indirdikten sonra şu kurallara dikkat edilmelidir:

Öz/Abstract

 • Öz ve Abstract metinleri, belirtilen temel unsurlar kapsamında en az 200, en fazla 250 kelime olmak üzere hazırlanmalıdır.
 • Anahtar sözcükler özet metninin sonunda 1 satır aralıklı bir boşluk bırakılarak özetten hemen sonra, en az 3 en çok 5 anahtar sözcük ile tanımlanmalıdır.
 • Yazı boyutu 7 punto olmalıdır.

Makale Yazım Kuralları

 • Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Yazılar öz ve kaynakça dâhil 4000-9000 kelime olmalıdır.
 • Sayfa düzeni; Sol: 2,5 cm, Sağ:2,5 cm, Üst: 1,25 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.
 • Makaleler 10 punto ve “Palatino Linotype” yazı karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Makale metninin tamamı, satır aralığı; öncesi 0 nk ve sonrası 6nk olarak hazırlanmalıdır.
 • Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 • Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 • Paragraf girintisi bırakılmamalıdır.
 • Makalenin başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır.
  Makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
  Makale başlığı baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalı, satır aralığı tek,12 punto büyüklüğünde olmalıdır. İngilizce başlık Türkçe özet metninden sonra 1 satır bırakılarak, baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalı 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir.
 • Açıklamalar için dipnot kullanılmalı. Dipnotlar; altta sola yaslı (girintisiz) ve 7 punto olmalıdır.
 • Çalışmalarda yazar(lar)ın birebir alıntıları tek tırnak ile belirtilmeli; vurgular eğik harflerle yazılmalıdır. 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından solundan 1 cm içeride ve tırnaksız bir biçimde verilmelidir.
 • Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde anlamlarının ardından parantez içerisinde belirtilmelidir.
 • Gerek duyulması halinde ekler kısmı kaynaklardan sonra verilmelidir.
 • Veri toplamada kullanılan ölçekler için ölçek sahibinden izin alınmalı ve makalede beyan edilmelidir.

Tablolar ve Şekiller

 • Tablo ve şekiller sayfa yapısının dışına taşmayacak, kolaylıkla okunacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
 • Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
 • Tablo ve şekillerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekiller çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
 • Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
 • Tablo numarası ve içeriği tablonun üzerine, “Tablo 1. Başlık” örnek biçiminde, Şekil numarası ve içeriği şeklin altında, “Şekil 1. Başlık” örnek biçiminde yazılmalıdır. Şekil kaynağı şekil başlığının altında italik olarak belirtilmelidir.
 • Tablolar resim formatında olmamalıdır.
 • Metindeki tablo ve şekiller birbirini takip eden sıra ile numaralandırılmalıdır, bölüm numarası kullanılmamalıdır.

Kaynaklar