Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi

E-ISSN: 3023-4263

Açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel bir elektronik dergidir. Yılda bir kez Temmuz ayında yayımlanmaktadır.