İletişim Araştırmaları Dergisi

Açık erişimli ve hakemli bilimsel bir elektronik dergidir. Yılda bir kez Temmuz ayında yayımlanmaktadır.