İletişim Araştırmaları Dergisi

Açık erişimli ve hakemli bilimsel bir elektronik dergidir. Yılda bir kez Haziran ayında yayımlanmaktadır.