Amaç ve Kapsam

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi, 2023 yılında kurulmuş ve ilk sayısı aynı yılın Temmuz ayında yayımlanmıştır. Dergimiz, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. İletişim Araştırmaları Dergisi, makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazılarını, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.