Amaç ve Kapsam

İletişim Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. İletişim Araştırmaları Dergisi, makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazılarını, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını kabul etmektedir.