Hakemlik İsteği Gönder

İletişim Araştırmaları Dergisi’nde uzman olduğunuz alanlarda hakemlik görevi almak için akademik özgeçmişinizi bilgi@iletisimarastirmalari.com  adresine gönderebilirsiniz.