Açık Erişim Politikası

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelere küresel olarak serbestçe çevrimiçi erişilebilir kılmak için anında açık erişim sağlanmaktadır. Makalelere erişim için abone olunmasında gerek yoktur. Dergimizde yayınlanan makalelerin çevrimiçi okunması, indirilmesi ve basılmasında herhangi bir kısıtlama yoktur. Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI’ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi olarak Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin bu tanımını kabul etmekte ve gerekliliklerini yerine getirmektedir. Dergide yayınlanan tüm bilimsel literatür hakem değerlendirmesinden geçmiştir ve açık erişim sağlanmıştır. Ayrıca dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi deklarasyonunu kabul eder.

“Budapeşte Açık Erişim Girişimi”ne göre:

Açık Erişim, “[Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Makalesi yayımlanan tüm yazarlar lisans koşullarını kabul eder.

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi’nde  https://www.iletisimarastirmalari.com/ adresinden yayımlanan makaleler açık erişime sahip olup Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanmıştır. Lisansın koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr

Budapeşte Açık Erişim Deklerasyonu