Hakem Değerlendirme

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi kör hakemlik sistemini kullanır. Kör hakemlik, bilimsel yayınların etik standartlar içerisinde yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların objektif bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir.

Akademik İletişim Araştırmaları Dergisi ’ne gönderilen yazılar önce dergi yayın kapsamına uygunluk açısından yayın kurulu ve editörlerce incelenir. Dergi yayın kapsamına uygun bulunan çalışmalar, dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yazım ve dil kontrolü için yazım ve dil editörüne gönderilir. Yazım ve dil editörü tarafından dergi yazım ilkelerine uygun bulunan çalışmalar öncelikle alan editörüne, daha sonra ise alanında uzman iki hakeme gönderilir. Çift körleme yöntemi gereğince çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Değerlendirme işleminde ”Makale Değerlendirme Formu” kullanılır. Hakemlerden gelen karar, öneri ve görüşler doğrultusunda editör ilgili makaleye dair editör kararını yazara bildirir. Yazılar gerekli görüldüğü takdirde editör tarafından uygun bulunan üçüncü bir hakeme daha gönderilebilir.

Editör kararı doğrultusunda yazıların yayınlanmasına dair son kararı yayın kurulu verir.