Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar/yazarlar veya kurumundan ücret alınmaz. Dergiye gönderilen herhangi bir makalede herhangi bir süreç (değerlendirme, yayınlanması vd. süreçlerde) işlem ücreti yoktur. Yazarlar için açık erişim yayın ücreti yoktur. Yazarlara makaleleri için telif ücreti ödenmemektedir.